stappenplan cijferen stappenplan cijferen Computerles gem. snelheid Computerles gem. snelheid oefeningen van klascement Computerles- kijklijnen Computerles- kijklijnen dubbel en half dubbel en half schatten schatten Computerles vormleer Computerles vormleer klok kijken Computerles patronen afmaken Computerles patronen afmaken breukencirkel breukencirkel Computerles rekenmachine 1 Computerles rekenmachine 1 Geldbordje Geldbordje Computerles negatieve getallen Computerles negatieve getallen instructieposters instructieposters Egg Timer Egg Timer stappenplan getallenkennis stappenplan getallenkennis Computerles maateenheden Computerles maateenheden rekenweb Computerles diagrammen Computerles diagrammen getalbegrip tot 1000 getalbegrip tot 1000 splitsen splitsen Computerles driehoeken vierhoe Computerles driehoeken vierhoe klokkijken Computerles patronen zoeken Computerles patronen zoeken breukenstroken breukenstroken Computerles rekenmachine 2 Computerles rekenmachine 2 Rekenen met geld (een mini-lee Rekenen met geld (een mini-lee APS Rekenen - Rekenmethodes - APS Rekenen - Rekenmethodes - splitsingen splitsingen Getallenlijn Getallenlijn stappenplan hoofdrekenen stappenplan hoofdrekenen Computerles oppervlakte (kubus Computerles oppervlakte (kubus oefeningennet Computerles diagrammen 2 Computerles diagrammen 2 kommagetallen kommagetallen rekenen tot 1000 rekenen tot 1000 Computerles ruimtefiguren Computerles ruimtefiguren de klok leren met rika tika Computerles gem. snelheid Computerles gem. snelheid Oefenen met breuken Oefenen met breuken Computerles rekenmachine Computerles rekenmachine Betalen met euros Polyglot filmpjes wiskunde Polyglot filmpjes wiskunde rekenen-in-sesamstraat.pdf - G rekenen-in-sesamstraat.pdf - G honderdveld honderdveld stappenplan metend rekenen stappenplan metend rekenen Computerles negatieve getallen Computerles negatieve getallen Computerles hellingshoek Computerles hellingshoek Computerles diagrammen 3 Computerles diagrammen 3 vermenigvuldigen met 0000 vermenigvuldigen met 0000 vergelijken vergelijken Computerles vormen tangram Computerles vormen tangram dagen - maanden - uren - ... Computerles aanzichten Computerles aanzichten Waar hangen de breuken? Waar hangen de breuken? Computerles korting Computerles korting werkbladen printen spel-in-de-rekenles.pdf - Goog spel-in-de-rekenles.pdf - Goog Splits Splits stappenplan toepassingen stappenplan toepassingen Computerles negatieve getallen Computerles negatieve getallen EDpuzzle EDpuzzle Computerles diagrammen 4 Computerles diagrammen 4 vermenigvuldigen en delen vermenigvuldigen en delen compenseren compenseren Computerles ruimtefig. uitslag Computerles ruimtefig. uitslag klok
Inhoudsmaten Inhoudsmaten bouwen  werkbladen sommen Computerles hoogte Computerles hoogte Computerles Coördinaten Computerles Coördinaten schattend rekenen breuken schattend rekenen breuken getalbegrip tot 1000 getalbegrip tot 1000 Computerles patronen Computerles patronen Rekenbladen klokkijken op klok schaken werkbl. tafels print Computerles schaalberekening Computerles schaalberekening breuken kommagetallen verg. breuken kommagetallen verg. rekenen met hulpsommen rekenen met hulpsommen breuken breuken hoofdrekenen : sommen getalbegrip tot 100 getalbegrip tot 100 delen delen vermenigvuldigen vermenigvuldigen tempotoets tempotoets kikkerdisco ezelsbrug ezelsbrug

reken tips en tricks

No description

Followers:

42