MEMORY INSTRUMENTS PERCUSSIÓ LA NEGRA I EL SILENCI