Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

Add a new tile here

Adding tile...

1. Breukentabel 2. Breuken benoemen 9. breuken 1/2 en 1/4 3. breuk taartvoorstelling 10. breuk van een hoeveelheid Honderdveld 4. breuken oefenen (online) 11. breuken 1/2 1/4 1/8 Welk getal wordt voorgesteld? honderdtallen tot 1000 5. breuken: benoem de breuk 12. breuk van een getal Kralenketting. Tot 1000 (D en H) Welk vooraanzicht is juist? 6. breuken:zoek = br.(herl) Hoeveel is het? moeilijk honderdtallen tot 1000 (D-H-.. Welk bouwplan is juist? Maaltafel van 1 7. breuken: klik op 2 = 1. temperatuur getallen MAB tot 1000 (D, H, T, E) coördinaten 2 Maaltafel van 10 Maaltafel van 9 8. breuken tijdsindeling getallen MAB Coördinaten 1 Maaltafel van 2 Alle maaltafels: oefenmix jongen 1 Blokken - tetris Maaltafel van 5 maaltafels in 100-veld jongen 2 Mijn spaarpot Stapstenen Maaltafel van 3 schietspel 5 meisje 1 Hoeveel krijg je terug? soorten hoeken Maaltafel van 4 tafels: oefenen (onlineklas)
Geldwaarden herkennen - kort MK: punten,lijnen, hoeken Maaltafel van 6 alle tafels in te stellen Komma: ontbrekende getallen Maaltafel van 7 paardenrace 7 Komma: plaats op getallenlijn cijferen:+ tot 100(onthouden) Maaltafel van 8 Komma: rond het getal af. cijferen:- tot 100 (+ontlene.. Kies het goede vakje. Komma:zet in de goede volgor.. tafels: x en : temporekenen Hoeveel geld tel je? digitale klok: vertrektijd Komma: getallen optellen tafels: tafelrace boven de 10 gepast betalen an.klok: instelbaar 1 digitale klok GK tot 1000: haaien Komma:welk getal dichtst bij? HR sommen tot 1000 Welk bedrag zie je? an.klok:uur-half-kwart:inste.. 2 digitale klok (hot potatoe.. procenten: bereken de korting tafels: x - de ijslepel geldr-dig.kl.: parkeergarage an. dig. klok: instelbaar digitale klok: uur-half uur Vierhoeken herkennen Hoe snel rijd je? Komma: zet van laag naar hoog HR: brug over 10 oefenen cijferen:+ en - tot 1000 an.dig.klok: instelbaar digitale klok: kwartier Hoeken meten met geodriehoek bouwen met blokken afval sorteren: eenvoudig HR:+ & - tot 100:ballonreken.. cijferen:- tot1000 (ontlenen) dig. klok: instelbaar digitale klok: 5 minuten Waar staat de rode knikker? W.O.: Afval sorteren HR + tot 1000 instelbaar cijferen:+ tot 1000(onthoude.. Tijd: maanden en seizoenen 2 digitale klok: minuten lijnen tangram: moeilijk W.O.: Afval sorteren (**) Cijferen + en - tot 10000 Tijd: maanden en seizoenen 1 lengte: liniaal gewicht: herleidingen tangram:dino opgraven W.O.: Afval sorteren (***) Tijd: dagen van de week Lengte: welke maat hoort erb.. inhoud: maatbeker tot ml Meten en schatten Afval sorteren: jclic lengte: herleidingen inhoud:omzetten inhoudsmaten Romeinse cijfers W.O.: Afval voorkomen inhoud: herleidingen Tabellen lezen W.O.: Restafval Diagrammen lezen W.O.: Afval recycleren milieuraadsel: moeilijk