Pirámide de La Danta (Anna) Video de piràmides (Anna) Visió en tres D (Fahima) 10 Piràmides de Guiza (Anna) Piramide Transamèrica (Julia) Las Pirámides Egipcias (Anna)
Piramide de los nichos (Roger Nyuserra i Neferirkara (Ro-D... Pirámide Menkaura (David)