Cos Humà Roser Capdevila

Aparells i òrgans del cos humà

Created by :

Victor

Webmix users:

487 Users
ELS 5 SENTITS LA VISTA L'OÏDA L'OLFACTE EL GUST EL TACTE ESQUEMA ELS SENTITS ON ÉS? L'ULL ON ÉS? L'OÏDA ON ÉS? L'OLFACTE ON ÉS? EL GUST ON ÉS? EL TACTE MALALTIES DELS SENTITS APARELL CIRCULATORI 1 APARELL CIRCULATORI 2 LES PARTS DEL COR VENES I ARTÈRIES MALALTIES APARELL CIRCULATORI ESQUEMA APARELL CIRCULATORI EL RECORREGUT DE LA SANG VÍDEO APARELL CIRCULATORI APARELL RESPIRATORI 1 APARELL RESPIRATORI 2 MOVIMENTS RESPIRATORIS
MALALTIES APARELL RESPIRATORI PARTS APARELL RESPIRATORI ESQUEMA APARELL RESPIRATORI APARELL DIGESTIU 1 APARELL DIGESTIU 2 LA BOCA I LES DENTS LA DIGESTIÓ APARELL URINARI I EXCRETOR LA PELL ESQUEMA APARELL DIGESTIU ESQUEMA APARELL EXCRETOR ON SÓN? APARELL DIGESTIU PARTS APARELL DIGESTIU ON SÓN? APARELL URINARI PARTS APARELL URINARI APARELL LOCOMOTOR 1 APARELL LOCOMOTOR 2 L'ESQUELET ELS MÚSCULS LESIONS APARELL LOCOMOTOR ESQUEMA APARELL LOCOMOTOR OSSOS DEL COS HUMÀ MÚSCULS DEL COS HUMÀ EL SISTEMA NERVIÓS S.NERVIÓS CENTRAL I PERIFÈRIC LES NEURONES MALALTIES SISTEMA NERVIÓS ESQUEMA EL SISTEMA NERVIÓS ON SÓN? S.NERVIÓS CENTRAL ON SÓN? S.NERVIÓS PERIFÈRIC