LECTURA

Us recomanem utilitzar el navegador Internet Explorer per tal que totes les aplicacions funcionin. Cal activar l'Adobe Flash. Si cal, ajudeu els infants en començar a realitzar les activitats.

Webmix users:

0 Users