L28: deelbaarheid L28: deelbaarheid L29: vierhoeken benoemen L29: vierhoeken benoemen L29: diagonalen L29: diagonalen L30: Oppervlakte L30: Oppervlakte L30: oppervlakte en omtrek L30: oppervlakte en omtrek
L30: oppervlakte L30: oppervlakte L30: Opp. parallellogram L30: Opp. parallellogram