Recursos nouvinguts

Seguit d’enllaços en els que podem trobar material per a treballar la llengua catalana, així com altres matèries, amb l’alumnat nouvingut sobre diverses temàtiques, amb diferents habilitats a desenvolupar (expressió, comprensió oral, lectoescriptura, grafomotricitat), etc. classificats per nivells

Webmix users:

50 Users