vertalen - uitmuntend Werkwoorden vervoegen vertalen-van Dale
oefenen haben/sein/werden Uitspraak