מצגת הסבר על כתיבה טיעונית המאבק על שלולית החורף Galim
תבניות לכתיבת טיעון ושכנוע http://tiltan.cet.ac.il/chap...

כתיבת פסקת טיעון ושכנוע

No description

Webmix users:

0 Users