Trinh Giang Loi

Trinh Giang Loi

Location

Ha Noi, VN

Profession

Medical/Health

About me

Tôi là bác sĩ Trịnh Giang Lợi, là một trong những bác sĩ chuyên Ngoại khoa. Hãy liên hệ với tôi qua gmail: drgiangloi@gmail.com. Hotline: 0395456294 My Blog: https://trinhgiangloi.webflow.io

Social statistics

Published webmixes

0

Users

0

Webmix users

0

Followers

0

Following

0

Statistics for the last 7 days

0

people added a webmix from Trinh Giang Loi the last 7 days

0

people used a webmix from Trinh Giang Loi in the last 7 days

0

times a webmix of Trinh Giang Loi showed up in search results

Followers (0)

Not followed by anybody...

Following (0)

Not following anybody...

Trinh Giang Loi's published webmixes

RSS